رستاخیز

پس از حمله آمریکا به عراق یک زوج عراقی به صورت غیر قانونی وارد ایران و شهر آبادان میشوند.آنها در یک سینمای مخروبه پناه میگیرند

فیلمهای مرتبط

کدئین

کلکسیون

کولاک

مکروه

سانسور