محافظ

روزمرگی یک نگهبان شرکت خصوصی

بزنگاه

تکه هایی از زندگی یک جوان آبادانی در دوران اصلاحات

جنوب

یک بازیگر آبادانی تصمیم میگیرد تا برای کسب درآمد در خانه اش یک کلاس بازیگری ترتیب دهد

عفونت

یک جوان آبادانی تصمیم میگیرد از ضبط صوت کوچک به عنوان تقلب در امتحانات درسیش استفاده کند

کدئین

مواجهه یک خانواده آبادانی با گیرنده ماهواره

کولاک

چهار برادر با ورود یک دختر از آشنایانشان تحت تاثیر او قرار میگیرند

کلکسیون

با حمله آمریکا به عراق عوارض جنگ را در شهر آبادان میبنیم

رستاخیز

یک زوج عراقی پس از حمله آمریکا وارد شهر آبادان شده و در یک سینمای مخروبه در کنار یک پیرمرد پناه میگیرند

مکروه

ممنوعه ها در زندگی یک خانواده روستائی در خرمشهر

سانسور

مجموعه روزمرگیهائی که در زندگی آبادانیها با سانسور مواجه میشود

قسمت اول : آقای اکتور

یک کارگردان تلویزیون به دنبال یک بازیگر برای ایفای نقش اول سریالش میگردد

قسمت دوم : سرقت

دزدی هایی در خانه اکبر رخ میدهد.آنها جوان معتادی را گرفتار میکنند

قسمت سوم : خرافات

مادر اکبر خرافاتی است و همین امر موجب حوادثی در خانه میگردد

قسمت چهارم : مهمان بابا

دختر عمه اکبر فرنوش از تهران به آبادان می آید و به همین دلیل پسرخاله او سمیر نیز به خانه آنها می آید

قسمت پنجم : مهاجرت

بیژن از دوستان اکبر برای مهاجرت غیر قانونی به ژاپن وارد آبادان و خانه اکبر میشود

قسمت ششم : ضمانت

پسر خاله اکبر جلیل برای تهیه وام بانکی به ضامن احتیاج دارد.جلیل از پدر اکبر میخواهد تا ضامن او شود

قسمت هفتم : اختلاف

مادر اکبر پس از مشاجره با همسرش خانه را به قصد قهر ترک میکند

قسمت هشتم : اعتیاد

اکبر با رفتارهایش موجب شک در اعضای خانواده اش مبنی بر معتاد بودنش به مواد مخدر میشود

قسمت نهم : تقلبی

اصغر برادر کوچک اکبر برای مطالعه دروسش در خانه به مشکل برمیخورد. او تصمیم میگیرد تا در امتحاناتش از روش تقلبی استفاده کند

قسمت دهم : جام جهانی

بهنگام رویداد جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۰۲ همه اعضای خانواده درگیر این موضوع میشوند

قسمت یازدهم : بیکاری

اکبر بخاطر تماشای فوتبال با تاخیر به محل کارش می رسد اما در غیاب او دزدان از آنجا سرقت کرده بودند

کدئین

با ورود یک دستگاه ماهواره به منزل یک جوان ایرانی باعث اتفاقات طنزآمیزی میشود

کلکسیون

پس از حمله آمریکا به عراق عوارض جنگ را در شهر آبادان در ایران میبینیم

کولاک

با ورود یک دختر به خانه یکی از اقوامش ، پسران آن خانه تحت تاثیر او قرار میگیرند

مکروه

در زندگی یک جوان ایرانی ممنوعه هائی وجود دارد که ریشه در مذهب و سیاست در آن کشور دارد

رستاخیز

پس از حمله آمریکا به عراق یک زوج عراقی به صورت غیر قانونی وارد ایران و شهر آبادان میشوند.آنها در یک سینمای مخروبه پناه میگیرند

سانسور

وجود سانسور در زندگی یک جوان ایرانی و مواجهه او با این پدیده

مصاحبه با کیهان لندن

به صورت مختصر از فعالیتهای فیلمسازیم در داخل ایران و در کشور انگلستان می گویم